วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แชร์ลูกโซ่ คืออะไร?


แชร์ลูกโซ่ คืออะไร? เรามาดูกันเลยครับ


แชร์ ลูกโซ่ หมายถึง รูปแบบการดำเนินธุรกรรมที่มุ่งประสงค์เพื่อหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลัก โดยมีการสัญญาในการเข้าร่วมธุรกิจที่จะตอบแทนผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สูงกว่าเงินลงทุนเพื่อเป็นการจูงใจให้มีผู้มาร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการมักจะอ้างถึงการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากการนำเงินไปลงทุน เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการร่วมธุรกิจอย่างต่อเนื่องและจูงใจให้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นจน เมื่อถึงจุดที่ผู้ประกอบการหวังผลในการระดมทุนสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จะหาทางปิดตัวไปเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายผลประโยชน์ต่อ ๆ ไป หรืออาจจะดำเนินการต่อเนื่อง จนกว่าผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจในช่วงหลังจะไม่สามารถหมุนเวียนเงินตอบแทนกับ คนที่มาก่อนได้ ก็จะเริ่มปิดตัวลง ตัวอย่างแชร์ลูกโซ่ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลง เช่น แชร์รถยนต์ เป็นต้น

ลักษณะและวิธีการดำเนินงานของแชร์ลูกโซ่

ส่วนใหญ่วิธีการดำเนินงานของแชร์ลูกโซ่จะเริ่มจากวงแคบ ๆ จากคนใกล้ชิดแล้วค่อย ๆ ขยายตัวไปรอบนอก จนถึงขั้นควบคุมไม่ได้ เพราะจะเริ่มออกสู่วงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ การหาสมาชิกก็จะใช้วิธีสร้างภาพลวง หว่านล้อมให้เกิดความเชื่อและจ่ายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกระดับต้น ๆ หรือคนใกล้ชิดเป็นส่วนใหญ่ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ และสมาชิกเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นคนสนิทของกลุ่มผู้ก่อตั้งแชร์ลูกโซ่อยู่ แล้ว ย่อมมีผลประโยชน์คาบเกี่ยวกันมากมาย ดังนั้น จึงสามารถที่จะสร้างภาพลวงร่วมกันได้ สุดท้ายเมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมายแล้วก็จะปิดตัวลง ซึ่งสมาชิกระดับใกล้ชิดก็จะไม่เสียประโยชน์ใด ๆ ส่วนแมลงเม่าที่บินมาในภายหลังส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียหาย และตามตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้ เพราะหายเข้ากลีบเมฆไปแล้ว ครั้นจะมาหาข้อมูลจากสมาชิกระดับผู้นำก็เปล่าประโยชน์ เพราะได้ปิดปากตัวเองจากผลประโยชน์ที่คาบเกี่ยวกันกับเจ้าของแชร์ลูกโซ่

เมื่อท่านได้อ่านบทความนี้แล้ว คงทราบแล้วนะคะว่าธุรกิจ GDI 
ไม่ใช่ แชร์ลูกโซ่อย่างที่หลายๆคนอาจเข้าใจผิดครับlogo sign


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น